வீடு

ad_pic

MENTIONBORN பற்றி

சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது
நவம்பர் 2004 இல் இணைக்கப்பட்டது, எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கான சில்லறை பூட்டிக் கருத்தில் மொத்த படுக்கை தீர்வு வழங்குநராக இருப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம்….
ad_pic
இன்று MENTIONBORN படுக்கை சிங்கப்பூர் குடும்பத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட உற்சாகமான ஊழியர்களைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் அது பல தேசிய நிறுவனக் குழுக்களாக வளர்ந்து அதன் தளங்களை பல குறிப்பிடத்தக்க சந்தைகளுக்கு விரிவுபடுத்தியுள்ளது

ஆடை

வகைகள்

ஜவுளி

வகைகள்

கூட்டாளர்

 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner
 • pantner